Poliisissa valvontavälineiden laadunvarmistus on tärkeää

Silloin tällöin poliisin valvontavälineiden mittatarkkuuksia kyseenalaistetaan, yleensä kyse on ollut yksittäisen rikostuomion näytön kyseenalaistamisesta. Useimmiten kysymykset kuuluvat, näyttikö nopeustutka, vaaka tai tarkkuusalkometri liikaa? Poliisin, kuten muidenkin viranomaisten mittauslaitteiden toimintaa, menetelmiä ja luotattavuutta ohjaa mittauslaitelaki. Laissa on säädetty mm. laitteiden vaatimuksista, käytöstä, huolloista ja valvonnasta. Poliisissa ulkopuolisilta tahoilta ostettuihin mittalaitteiden kalibrointeihin, tarkastuksiin ja laadunvarmistuksiin on viimevuosina käytetty vuosittain reilut 500 000 euroa.

Laitteiden toimivuuden ja teknisen luotettavuuden lisäksi poliisin käytössä oleville laitteille on määritelty erikseen varmuusvähennyksiä, joilla varmistetaan mittaus riittävästi ns. asiakkaan eduksi, näin vielä varmistetaan, että todisteena käytettävä mittaustulos ei johda perusteettomiin seuraamuksiin.

Teknologian kiihtyvä kehitys tuo yhä nopeammassa tahdissa uusia mittalaitteita markkinoille. Poliisissa ennen uusien välineiden käyttöönottoa suoritetaan koekäyttöä useampaan kertaan (näitä tuloksia ei hyödynnetä rikosasioiden näyttönä). Tämän jälkeen on vuorossa laitetoimittajan järjestämä käyttökoulutus pääkäyttäjille. Ennen varsinaista käyttöönottoa on vielä huolehdittava koulutusaineiston laadinnasta ja loppukäyttäjien kouluttamisesta.

Pääsääntönä Suomessa on, että mittalaite täytyy olla jo hyväksytyssä viranomaiskäytössä sellaisessa maassa, jossa laatuvaatimukset ovat Suomen tasoa. Tämä hieman hidastaa uusien innovaatioiden hyödyntämistä, mutta osoittaa kuinka tärkeäksi toiminnan laatutason ylläpitäminen on katsottu. Lisäksi käytössä havaitut puutteet tai kehittämisehdotukset käsitellään Poliisihallituksen pysyvässä määrämuotoisessa asiantuntijatyöryhmässä. Kehittäminen edellyttää nykyään asioiden jatkuvaa uudelleentarkastelua.

Kaiken teknisen luotettavuuden lisäksi on huomioitava myös inhimillisen virheen mahdollisuus. Tässä keskeisessä roolissa on välineiden käyttökoulutus. Käytetään vain niitä välineitä, joiden käyttöön on saatu koulutus ja joiden osalta tunnetaan välineiden toiminta sekä rajoitukset.

Toiseksi viimeisenä oikeusturvan varmistimena on ikiaikainen ohje, jolla itseänikin aikoinaan ohjeistettiin. Eli epäselvässä tilanteessa juttua ei tehdä. Viimeisenä oikeusturvan takeena on luonnollisesti jokaisen oikeus saada asiansa puolueettoman tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Samppa Holopainen
poliisiylitarkastaja

1

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi:

5 kommenttia

Jugi

Tiedoksi aiheeseen liittyen: Videolla rikotaan lakia eli ajetaan ylinopeutta Suomen yleisellä tiellä (erityisesti alkaen kohdasta 8:17): https://www.youtube.com/watch?v=Yx4xfy2t-BYVastaa

Insinööri

Saksalainen poliisitutkien valmistaja JENOPTIK kotisivu: mm Saksan ja Suomen poliisi käyttävät samoja JENOPTIK :n tutkia saadun tiedon mukaan. Nämä tutkat tulee kalibroida (Mittauslaitelain mukaisella termillä VARMENTAA) vuoden välein kuten valmistaja oheistaa, jotta luotettava mittaustulos olisi käytettävissä

https://www.jenoptik.com/products/traffic-safety-systems/customer-service/eichunterstuetzung

Our Service: Support for Calibrating your Measuring Equipment

Regularly calibrating your measuring systems ensures certified data that can be used as evidence to prosecute traffic offenses in court.

Support for Calibrating your Measuring Equipment

Our technicians offer fast and reliable support for testing and calibrating your traffic monitoring equipment. Only precise measurements can be presented before a court to ensure that traffic offenses are prosecuted. With this in mind, the National Metrology Institute of Germany (PTB) advises that measuring equipment must be calibrated annually — or every two years for red light monitoring systems.

We can prepare your systems for calibration and assist your testing and metrology office with our technical expertise, ensuring that your Jenoptik measuring equipment is calibrated efficiently and continues to provide reliable, prosecutable evidence. – Vastaa

insinööri

Poliisihallitus on kirjallisesti kertonut allekirjoittaneelle nimimerkille varmentavansa mainitut käyttämänsä Jenoptikin tutkat vain kolmen vuoden välein vastoin laitevalmistajan ohjeistusta, poliisihallituksella ei ole edes esittää mitään teknistä perustetta kolmen vuoden varmentamisvälille vastoin laitevalmistajan ohjetta – laitevalmistaja ei takaa vuoden varmentamisen jälkeen oikeita lukemia – eikö tällainen poliisihallituksen toiminta vaaranna autoilijoiden oikeusturvaa kiistämättä ja kirjoitetaan perusteetomia ja näinollen perättömiä ylinopeussakkoja ? – Vastaa

Mittamies

Olen kuullut, että tutkakalusto varmennetaan vain kolmen vuoden välein, vaikka kolumnissa mainittu mittalaitelaki vaatii varmennuksen vuoden välein? Pitääkö paikkansa? – Vastaa

Jöde

Hienoa, että laatuasiat on kunnossa. – Vastaa